1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Váš mozek se dokáže změnit (Norman Doidge)

normanRok vydania: 2012
Publikácia je súhrnom rôznorodých kazuistík, ktoré podporujú kedysi veľmi ťažko prijímanú teóriu o plasticite mozgu. Na konkrétnych prípadoch dokladujú význam plasticity a jej takmer neobmedzené možnosti u ľudí s poškodením mozgu či už v prenatálnom a perinatálnom období, alebo následkom mozgovej príhody, ako aj u ľudí s ťažkými poruchami učenia a mnoho ďalších. Kazuistiky sú doplnené o množstvo experimentov, ktoré boli východiskom pre vytvorenie postupov na rehabilitáciu. Knižku možno pri istej dávke tvorivosti chápať aj ako súhrn návodov, ktoré možno uplatniť pri rôznych neurologických diagnózach. Napriek tomu, že ide o odbornú publikáciu, sú všetky pojmy vysvetlené zrozumiteľne a na príkladoch, takže publikácia je vhodná aj neurologických laikov.

Go to Top