1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika

psychiatria psychoterapia psychosomatika-aCelý názov: Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika. Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku.
Vydavateľ: Psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a Psychosomatická spoločnosť SLS
Jazyk: slovenský
Perióda vydávania: 4x ročne

O časopise: Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných lekárov na Slovensku uverejňuje recenzované odborné práce domácich i zahraničných autorov (slovensky, česky alebo anglicky) z oblasti klinickej psychiatrie, psychofarmakológie, psychoterapie, psychosomatiky, sociálnej psychiatrie, psychopatológie a neurobiológie duševných stavov. Časopis plní úlohy odborno-klinického a vedeckopedagogického charakteru. Je súčasťou špecializačného a kontinuálneho vzdelávania lekárov a ďalších odborníkov v odbore klinickej psychiatrie, psychopatológie, psychoterapie a psychosomatiky.

Viac informácií o časopise Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika

Go to Top