1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Empatia Bulletin

empatia bulletin-aCelý názov: Empatia Bulletin
Vydavateľ: Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v Slovenskej republike, Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu a Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave
Jazyk: slovenský
Perióda vydávania: 4x ročne

O časopise: Časopis Empatia Bulletin slúži na komunikáciu a informovanie o formách práce, úspechoch i ťažkostiach na ceste pomoci človeku v náročných životných situáciách. Je určený nie len pre odborníkov.

Viac informácií o časopise Empatia Bulletin

Go to Top