1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychologie pro praxi

psychologie pro praxi aCelý názov: Psychologie pro praxi
Vydavateľ: Nakladateľstvo Karolinum
Jazyk: český, slovenský
Perióda vydávania: 2x dvojčíslo

O časopise: Názov časopisu „Psychologie pro praxi" signalizuje jeho určenie. Psychologie pro praxi ponúka priestor pre publikovanie pôvodných príspevkov z psychológie a príbuzných disciplín. Preferované sú tieto základné odbory: psychológia pedagogická a školská, psychológia práce a organizácie, psychológia sociálna a vývinová, psychológia zdravia a klinická psychológia. Vítané sú príspevky, ktoré sa zaoberajú štúdiom psychologických tém v rámci rôznych aplikovaných oblastí či naprieč kultúrami.

Viac informácií o časopise Psychologie pro praxi

Go to Top