1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Novinky

Konštruktívne riešenie konfliktov

konflikty-aNezhodám v názoroch a konfliktom sa niekedy nevyhneme. Nech sa akokoľvek snažíme. Ak tieto výmeny názorov prebiehajú v určitých medziach a sledujú spoločný cieľ, môžu byť dokonca užitočné. Uvádzame niekoľko tipov, ako sa „hádať" konštruktívne - hľadaním spoločného ...

Čítať ďalej...

Hovoria muži a ženy odlišným jazykom?

muzi a zeny-aMuži a ženy komunikujú odlišne – tieto rozdiely sú obzvlášť dobre pozorovateľné v čisto ženských resp. čisto mužských kolektívoch. Líšia sa v spôsobe komunikácie (ako priamo komunikujú), jej obsahu (o čom komunikujú), ako riešia nezhody a pod. Na tomto sa asi zhodneme všetci...

Čítať ďalej...

Jemnocitný rodič a vzťahová väzba

vztahova vazba-aVzťahová väzba - neviditeľné emocionálne puto, ktoré špecificky spája dvoch ľudí (napr. matka a dieťa). Pri aktivovaní systému vzťahovej väzby (napr. odlúčením) býva emocionálna bolesť z odlúčenia porovnateľná s bolesťou fyzickou. Táto väzba nie je ľubovoľne nahraditeľná...

Čítať ďalej...

Partnerský vzťah - základné piliere

partner-aRecept na ideálny vzťah? Asi nemožné. Každý očakávame od partnerského vzťahu niečo odlišné, resp. prikladáme odlišný význam jednotlivým kritériám tzv. ideálneho partnera. Napriek tomu však verím, že na uvedenom zozname „pilierov partnerského vzťahu" sa zhodne väčšina z nás ...

Čítať ďalej...

Go to Top