1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sám sebe terapeutom - Webinár

webinar pesekAutomatické negatívne myšlienky sú len špičkou ľadovca. O tom, ako s nimi bojovať priblíži zaujímavý webinár
Ako vyskočiť zo špirály negatívneho myslenia a rozbite vzorce správania, ktoré vás obmedzujú? Trápite sa niekedy zbytočným prívalom otázok, ktoré spochybňujú váš život? Premieľate si donekonečna v hlave svoje chyby a pošmyknutia? Zasekli ste sa niekedy vo svojej hlave a neviete sa vrátiť do stavu spokojnosti? Obávate sa, že vaša mizéria môže prerásť až do úzkosti či depresie? Zoznámte sa s jednoduchou, ale účinnou metódou kognitívnej reštrukturalizácie, ktorá vám pomôže identifikovať nežiadúce vzorce myslenia a zmeniť spôsob fungovania vašej mysle, aby ste sa zbavili bremena negatívnych zmienok o sebe. O tom, čo vieme urobiť sami pre seba a ako si zlepšiť kvalitu života porozpráva v stredu 20. januára v online seminári psychoterapeut Roman Pešek.


Pre koho je určená vaša prednáška?
Roman Pešek: Pre kohokoľvek, kto sa zaujíma o témy spojené s duševným zdravím, osobnostným rozvojom, psychohygienou a psychoterapiou.


Kto si vie pomôcť sám a kto už potrebuje odbornú pomoc?
Roman Pešek: Záleží na type, intenzite a trvaní psychických problémov, ale vždy je lepšie poradiť sa s odborníkom. Samotné knihy majú len obmedzený efekt.


Čo spôsobuje, či predchádza tomu stavu, kedy nás zožierajú negatívne myšlienky – sú k tomu genetické predispozície, spôsobujú to nejaké stresové situácie alebo nesprávny životný štýl, či niečo iné?
Roman Pešek: Automatické negatívne myšlienky, teda myšlienky, ktoré sú spojené so silnými negatívnymi emóciami sú len špičkou ľadovca. V ich pozadí sa často nachádza genetická predispozícia, narušené emočné potreby v detstve, škodlivé modely správania sa rodičov, rôzne stresové udalosti a traumy v osobnej minulosti človeka, a tieto negatívne myšlienky udržuje vyhýbavé správanie sa a nezdravý životný štýl v súčasnosti.


Ako vieme spoznať, že naše správanie alebo cítenie sa už nie je úplne v poriadku a mali by sme sa tým zaoberať?
Roman Pešek: Čo sa týka úzkostných porúch, tak ukazovateľom je to, že úzkosť sa u človeka objavuje príliš často, je príliš vysoká, trvá dlho a neodpovedá objektívnej závažnosti či miere ohrozenia v konkrétnej situácii, napríklad silná úzkosť v prítomnosti iných ľudí, ktorí evidentne nechcú človeku ublížiť.


Čo sa skrýva za pojmom kognitívna reštrukturalizácia?
Roman Pešek: Ide o dôležitú a účinnú metódu kognitívnej terapie, ktorá vychádza, okrem iného, z empiricky overeného predpokladu, že človeka sa cíti tak, ako myslí a naopak. Pomocou kognitívnej reštrukturalizácie terapeut spoločne s klientom identifikujú, formulujú a spochybňujú negatívne myšlienky, ktoré sa automaticky objavujú v konkrétnych situáciách a sú spojené so silným emočným nábojom, napríklad úzkosť, strach, vina, bezmocnosť. Následne sa vytvára aleternatívna, realite viac zodpovedajúca myšlienka, ktorá je spojená s nižšou intenzitou emócie.


Mgr. Roman Pešek
je kognitívno-behaviorálny terapeut, supervízor a lektor s dlhoročnou praxou s individuálnou a skupinovou terapiou klientov s úzkostnými a úzkostne-depresívnymi poruchami. Je tiež predseda pracovnej skupiny pre psychoterapiu v sociálnych službách pri Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb Českej republiky. Je členom Českej asociácie pre psychoterapiu a Českej spoločnosti KBT. Je autorom alebo spoluautorom mnohých odborných a populárno-náučných publikácií a článkov. Má vlastnú súkromnú prax a externe spolupracuje s pražskou Psychosomatickou klinikou.


20. 1. (streda)
Štart: 18:00 hod.
Vstupenky: bit.ly/Terapeut2001
Event: https://www.facebook.com/events/193156572472532

Go to Top