1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychopat je tiež človek? Webinár

webinar jakubek 1Existovať môžu geniálni, ale aj veľmi hlúpi psychopati. Viac o nich prezradí zaujímavý webinár
Sú bezcitní, sebastrední, manipulatívni. Psychopati žijú medzi nami a často o tom ani nevieme. Ako možno takého psychopata spoznať? A čo vlastne tento pojem znamená? Ako títo ľudia ovplyvňujú naše životy a dá sa s nimi spolu žiť či spolupracovať? Vie súčasná medicína liečiť psychopatov a akí sú tí, ktorých diagnóza priviedla k porušeniu zákona? Online prednáška psychológa Martina Jakubeka vo štvrtok 14. januára ponúkne systematický prehľad problematiky psychopatie a porúch osobnosti v korporátnej oblasti aj v oblasti osobných vzťahov. Hovoriť tiež bude o manipulatívnej forme komunikácie, ale prinesie aj cenné príklady z praxe.


Pojem psychopat je zakorenený v bežnej, každodennej komunikácii a ľudia ho často používajú bez uváženia. Vedeli by ste v skratke priblížiť, čo znamená, keď je niekto naozaj psychopat?
Martin Jakubek: Na to, aby niekto vedel toto slovo používať kvalifikovane by mal vyštudovať psychológiu alebo psychiatriu. Laická predstava je často vytváraná tým, ako sú títo ľudia zobrazovaní v médiách, kde sa síce, najmä v poslednej dobe, nájdu niektoré pozoruhodne presné zobrazenia, ale často zabúdame, že v rámci umeleckej licencie sú prezentované vo vysoko kondenzovanej podobe. Vo vede sa dnes presadzuje skôr tzv. črtové chápanie psychopatie a iných príbuzných vlastností. To znamená, že kúsok psychopata sa nájde v správaní alebo myslení naozaj takmer každého človeka. Ako problematickí sa vnímajú ľudia, u ktorých sú tieto vlastnosti neadekvátne vystupňované, a to až do takej miery, v ktorej sa dá určiť diagnóza poruchy osobnosti.


Z rôznych kriminálnych príbehov máme o diagnóze psychopat určitú predstavu a často nám evokuje násilníka bez štipky emócie, ktorý manipuluje každým a vďaka vysokej inteligencii mu to aj ľahko prechádza. Aké sú charakteristiky psychopatov a aké formy tejto diagnózy existujú?
Martin Jakubek: Chýbanie emócií je správny postreh, je to jedna z kľúčových charakteristík, ktoré psychopatov od bežnej populácie odlišujú a ktorá im vďaka súvisiacemu nedostatku súcitu a empatie „rozväzuje ruky“ v tom, aby bez zábran spôsobovali iným to, čo je im nepríjemné. S inteligenciou je to ale zložitejšie. Tradične sa naozaj verilo, že psychopati jej majú viac. Súčasné názory hovoria skôr o tom, že inteligencia so psychopatiou príliš  nesúvisí. Môžu existovať geniálni, ale aj veľmi hlúpi psychopati, tých geniálnych si ale vďaka ich vyššiemu deštruktívnemu potenciálu všimneme ľahšie.


Dá sa táto porucha osobnosti vôbec liečiť?
Martin Jakubek: Keďže ide o poruchu osobnosti spôsobenú z veľkej časti geneticky, považuje sa za jednu z najodolnejších voči akýmkoľvek pokusom o liečbu. Na druhej strane, psychopati niekedy dokážu pozitívne zareagovať na programy nápravnovýchovných zariadení a naučiť sa uprednostňovať spoločnosťou tolerované spôsoby zabezpečovania si svojich potrieb pred protispoločenskými. Deje sa tak však pomerne zriedka, s vyššou pravdepodobnosťou sa dá očakávať, že bez ohľadu na snahy o liečbu či prípadné tresty sa budú ľudia s vysokou úrovňou psychopatie správať stále približne rovnako.


Vieme sa psychopatom brániť v bežnom živote?
Martin Jakubek: Je to veľmi ťažké. Najlepšie je preventívne ich do svojho života nepustiť. Ak sa nám to už nejakým spôsobom podarilo, tak je najistejšie prerušiť kontakt, alebo aspoň prejsť na čo najmenej osobné formy. Nepsychopatický človek je obvykle voči psychopatickému človeku v nevýhode, ktorá spočíva v tom, že je obmedzovaný zábranami, ktoré psychopati nemajú.


Na čo sa zameriate vo svojej prednáške?
Martin Jakubek: Viac než o psychiatrických súvislostiach či násilných trestných činoch by som chcel hovoriť o subtílnejších prejavoch temných osobnostných čŕt, ako ich nájdeme na pracoviskách, v škole, vo vzťahoch a komunikácii všeobecne. Budeme hovoriť nielen o psychopatii, ale aj o narcizme, machiavelizme a ďalších črtách, ktoré sú označované ako toxické. Poslucháči možno budú schopní postrehnúť niektoré z nich aj sami na sebe. Následne budeme môcť spoločne uvažovať o tom, že v niektorých situáciách môžu byť dokonca aj prospešné. Aké ich množstvo, intenzita aj aké dôsledky sú akceptovateľné je z veľkej časti záležitosťou spoločenského konsenzu vyjadreného v zákonoch, predpisoch a pravidlách – písaných aj nepísaných. Vždy však zostane sivá zóna ľudí a ich prejavov, v ktorej sa bude musieť na vlastnú päsť orientovať každý z nás. K tomu aby sme to dokázali lepšie by som chcel prispieť svojou prednáškou.


PhDr. Martin Jakubek, PhD
je skúseným lektorom v oblasti tréningu soft skills i v špeciálnych oblastiach manažérskeho vzdelávania, ako aj v psychológii služieb orientovaných na zákazníka. Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Katedre psychológie dlhodobo pôsobí pedagogicky a výskumne. Popri tom vyše 20 rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Špecializuje sa najmä na problematiku výberu a zhodnocovania potenciálu ľudských zdrojov psychologickými prostriedkami. V tejto oblasti spája najnovšie vedecké poznatky so svojou praxou a patrí k expertom v slovenskom i európskom meradle. Vlastní a riadi spoločnosť Mayako Business Consulting, ktorá pôsobí v oblasti ľudských zdrojov. Okrem Slovenska pracuje aj v Česku, podieľal sa na projektoch v Maďarsku, Poľsku, Švédsku a v Litve.


14. 1. (štvrtok)
Štart: 18:00 hod.
Vstupenky: bit.ly/Psychopat1401
Event: https://www.fb.com/events/204741984396874

Go to Top