1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Výcvikový program v adlerovskom poradenstve (2018-2021)

 

Slovenská asociácia individuálnej psychológie otvára dlhodobý a komplexný odborný výcvik, ktorý Vám zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko - psychologickú prax v adlerovskom prístupe.

Cieľom výcvikového programu je poskytnúť kvalitný odborný výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve:
- Detailný vhľad do teórie individuálnej psychológie
- Prehľad techník a metód individuálnej psychológie
- Výcvik prostredníctvom zážitku na sebe

Celkový rozsah: 450 hodín v priebehu 3 rokov (2018 - 2021)

FORMY REALIZÁCIE

Výcvikový program v adlerovskom poradenstve sa bude realizovať prostredníctvom výcvikových modulov, t. j. viacdňových stretnutí v priebehu 3-ročného štúdia. Súčasťou výcvikového programu je účasť na Letných školách (2019, 2020, 2021), ktoré budú otvorené (na rozdiel od výcvikových modulov) aj širšej verejnosti. Celkový rozsah výcvikového programu je 450 hodín (vrátane 3 Letných škôl adlerovskej psychológie). Očakávame aktívny prístup, kooperáciu a akceptáciu solidárnej spätnej väzby.

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO PROGRAMU

Písomne sa prihlásiť do 31. mája 2018 a priložiť:
- zdôvodnenú žiadosť o zaradenie do výcvikového programu s vyjadrením osobnej a profesionálnej motivácie,
- ručne napísaný životopis a fotografiu,
- odporúčacie listy od 2 ľudí, s ktorými ste v minulosti pracovali, spolupracovali alebo Vás viedli, spolu s ich kontaktnými údajmi,
- kópiu VŠ diplomu, resp. iného preukazu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
- kópiu dokladu o uhradení poplatku za 1. stretnutie a za Letnú školu 2018.

LEKTORI A LEKTORKY

Lektorský tím budú tvoriť odborníci a odborníčky z oblasti adlerovskej psychoterapie a poradenstva zo zahraničia, ako aj zo Slovenska, ktorí (ktoré) pôsobia na akademickej pôde na prestížnych svetových univerzitách,v privátnej praxi, publikujú, venujú sa výskumnej činnosti, sú členmi a členkami profesných organizácií. Široké odborné a početné zastúpenie lektorov a lektoriek je zárukou vysokej profesionality výcviku. Lektori a lektorky sú súčasťou výcvikového programu a môžu sa zúčastniť odborného programu.

Gestorkou výcvikového programu je prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP) a zároveň prezidentka Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP)

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Viac informácií nájdete TU

Informačná brožúra o výcvikovom programe v adlerovskom poradenstve (Pdf)

 

Go to Top