1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Partnerský vzťah - základné piliere

partner-aRecept na ideálny vzťah? Asi nemožné. Každý očakávame od partnerského vzťahu niečo odlišné, resp. prikladáme odlišný význam jednotlivým kritériám tzv. ideálneho partnera. Napriek tomu však verím, že na uvedenom zozname „pilierov partnerského vzťahu" sa zhodne väčšina z nás.

Komunikácia – je najzákladnejším predpokladom každého dlhodobého vzťahu. Radi trávime čas s niekým, s kým ide rozhovor úplne hladko, kto vie vypočuť, povzbudiť, s kým sa dokážeme rozprávať o hocičom, kto dokáže rozosmiať. Komunikácia a zdôverovanie sa aj keď len s bežnými udalosťami dňa sú veľmi dôležité pre správne fungovanie vzťahu a udržiavanie vzájomnej dôvery a blízkosti.

Dôvera – asi vo väčšine vzťahov sa občas vyskytnú pochybnosti – o sebe, partnerovi, o spoločnom fungovaní v budúcnosti. Pochybnosti sú do určitej miery užitočné. Značia, že vzťah je pre nás dôležitý a záleží nám na tom, aby sme v ňom robili správne rozhodnutia. Nadmerné pochybnosti však naznačujú, že niečo vo vzťahu nie je úplne v poriadku a mali by sme si ich navzájom vykomunikovať čo najskôr.

Tolerancia, akceptácia, vzájomný rešpekt – určite poznáte ten vtip, že žena očakáva, že muž sa po svadbe zmení - ale on sa nezmení. Muž zasa očakáva, že žena ostane po svadbe rovnaká – ale ona sa zmení. Vzájomná tolerancia je preto ďalším pilierom vzťahu – rešpektovať navzájom svoju individualitu, nesnažiť sa svojho partnera/partnerku pretvoriť na svoj obraz, ale zvážiť, či je nami požadovaná zmena ozaj nevyhnutná pre hladké fungovanie vzťahu.

Konštruktívne hádky – jedna z najnáročnejších zásad. Pri hádke je dôležité mať na pamäti zlaté pravidlo: Dvakrát meraj a raz strihaj. Slová, ktoré už raz vypovieme, sa nedajú vrátiť späť. Nevyhnutné je preto myslieť pri hádke na jej konštruktívnosť. Cieľom NIE JE vybiť si zlosť alebo vyvolať v partnerovi/partnerke pocit viny. Cieľom JE nájsť riešenie k danému problému. Debatu preto smerujme práve k tomu. Je pravdepodobné, že si to bude vyžadovať určitý ústupok z oboch strán.

Pohladenie – tak ako potrebujeme pohladenie dotykom, rovnako významné sú aj pohladenia slovné – pochvala, ocenenie, kompliment, uistenie. Na začiatku každého vzťahu sú tieto „pohladenia" úplne bežné. Časom však máme tendenciu zabúdať na ne. Myslime na to, že aj po rokoch vzťahu partnerovi/partnerke dobre padnú príjemné slová ocenenia.

Drobné prejavy náklonnosti – sem môžeme zaradiť celú škálu prejavov: držanie sa za ruky pri prechádzke, občas malé prekvapenie napr. uvarenie obľúbeného jedla alebo nezištnej pomoci pri nejakej práci.

Humor – v zdravom partnerskom vzťahu by rozhodne nemal chýbať humor a čas pre zábavu. To znamená vedieť si navzájom zo seba „vystreliť" (samozrejme nezraňujúco) a podnikať spoločne malé dobrodružstvá, ktoré sa vryjú do pamäti.

Rutina vs. dobrodružstvo – aj keď na prvý pohľad nás môže lákať vzťah dobrodružný, plný prekvapení a nečakaných výletov či situácií, určitý stereotyp v podobe stability je nevyhnutný. Ideálne je teda nájsť akýsi prienik medzi rutinou a dobrodružstvom, ktorý vyhovuje obom. Ako aj v predošlých prípadoch, aj tu zohráva dôležitú úlohu komunikácia: ak neobľubujete prekvapenia – povedzte to, alebo naopak, dajte partnerovi/partnerke zopár tipov, čo vás zaručene poteší.

Voľný čas – v akomkoľvek vzťahu je dôležité spoločné trávenie voľných chvíľ. Nemali by sme však zabúdať aj na to, aby mal každý z partnerov čas sám pre seba. Vyhneme sa tak nežiaducej „ponorke" a spoločné chvíle si vážime oveľa viac.

Spracovala: MG

Go to Top