1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Keď dospievajúci v škole hľadajú rozptýlenie

rozptylenie-aExistujú dva najbežnejšie chybné prístupy, ktoré rodičia používajú vo svojej výchove. Jedným z nich je deti rozmaznávať, robiť všetko za ne a vzdať sa akýchkoľvek požiadaviek, a druhým spôsobom je autoritatívnosť, teda snaha prinútiť mládež, aby sa podriadila a prispôsobila. Dôsledkom takýchto výchovných postupov môžu byť rôzne ciele nevhodného (chybného) správania, ktoré sa následne prejavujú aj v školskom prostredí a ktoré Dreikurs rozlišuje nasledovne: pozornosť, moc, odplata, neadekvátnosť a hľadanie rozptýlenia. Slovo „chybné" znamená, že dospievajúci nesprávne predpokladá, že tieto ciele musí dosahovať, aby získal určitú dôležitosť.

Rozptýlenie
Keď dospievajúci zistia, že príležitosti, ako si užitočne spestriť život, sú prísne limitované, často sa obracajú k nezodpovedným či dokonca ilegálnym stránkam života, aby v živote našli rozptýlenie. Keď deti vstupujú do obdobia adolescencie, je prospešné podporovať ich v získavaní najrozličnejších skúseností – v škole, v rôznych organizáciách, v brigádach, v záujmoch a nepovinných hodinách a v každom inom spôsobe, ktorý im môže legálnym a morálnym spôsobom spestriť život.

Ako sa študent správa, keď hľadá rozptýlenie
Vypína pri rutine alebo monotónnosti. Vzdal sa nádeje, že učiteľ urobí školu zaujímavejšou. Nevhodnému správaniu sa venujú tajne, aby na to učitelia neprišli a aby pobavili spolužiakov.

Ako študent reaguje na upozornenie
Nevhodné správanie je často ťažko preukázateľné, pri odhalení zatĺkajú. Následne vymyslia iný spôsob, ako sa v škole zabaviť.

Ako sa cíti učiteľ
Obáva sa o zdravie a bezpečie študenta a ďalších spolužiakov, na ktorých má správanie dosah.

Pozitívne nasmerovanie a využitie snahy získať pozornosť
Prejavuje sa pri príležitostiach urobiť triedu živšou a stimulujúcou, pri možnostiach zmeniť zavedenú rutinu a zažiť niečo vzrušujúce.

Možné povzbudzujúce úlohy
Prispievanie do plánovacieho výboru v škole, športe, divadle, či v iných dobrodružných či nových aktivitách, vrátane študentských brigád a účasti v pracovno-študijných programoch.

Riešenie problémového správania v škole
Pri výučbe využívajte rôznorodé tvorivé metódy. Dajte študentom najavo, že si želáte, aby trieda zvážila, ako sa dá vyučovať a učiť zaujímavejším spôsobom. Súkromne môžete pomôcť študentom, ktorí sa nevhodne správajú a hľadajú rozptýlenie, aby si uvedomili, ako možno prežívať nadšenie z aktivít, ktoré sú pre spoločnosť užitočné. Pomáhajte stimulovať rozvoj mnohých rôznorodých mimoškolských aktivít.

Vypracovala: MG
Zdroje:
ČECHOVÁ, D. a kol.. Integrácia žiakov v podmienkach základných a špeciálnych základných škôl. Príručka na prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
DREIKURS, R., GREY, L.. Logické dôsledky. Praktická príručka ako naučiť deti a dospievajúcu mládež zodpovednému správaniu.
DREIKURS, R., SOLTZ, V. Deti ako výzva.
WALTON, F. X. Ako vychádzať s dospievajúcimi doma a v škole. Príručka pre rodičov, učiteľov, riaditeľov škôl a psychológov.

 

Go to Top