1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Keď chcú dospievajúci v škole dosiahnuť odplatu

odplata-aExistujú dva najbežnejšie chybné prístupy, ktoré rodičia používajú vo svojej výchove. Jedným z nich je deti rozmaznávať, robiť všetko za ne a vzdať sa akýchkoľvek požiadaviek, a druhým spôsobom je autoritatívnosť, teda snaha prinútiť mládež, aby sa podriadila a prispôsobila. Dôsledkom takýchto výchovných postupov môžu byť rôzne ciele nevhodného (chybného) správania, ktoré sa následne prejavujú aj v školskom prostredí a ktoré Dreikurs rozlišuje nasledovne: pozornosť, moc, odplata, neadekvátnosť a hľadanie rozptýlenia. Slovo „chybné" znamená, že dospievajúci nesprávne predpokladá, že tieto ciele musí dosahovať, aby získal určitú dôležitosť.

Odplata
Dospievajúci zameraný na odplatu cíti, že ho život zraňuje a svojím správaním sa za to odpláca. Základný postoj takéhoto dieťaťa je: „Ľuďom na mne nezáleží, ale aspoň môžem robiť veci, aby som sa im odplatil, keď sa cítim zranený." Rodičia týchto detí hovorievajú, že sa dostávajú do bodu, kedy svojho syna alebo dcéru dokonca prestávajú mať radi. Úlohou dospelého je prestať s pokusmi podrobiť si svojho syna či dcéru. Dospievajúcemu, ktorému ide o odplatu, trvá dlhšie, než sa presvedčí o tom, že rodičia ho akceptujú a nechcú ho zraňovať. V tomto type vzťahu je základom otázka, kto prestane byť pomstychtivý. Dospelí, ktorí sa cítia zranení, považujú niekedy za veľmi ťažké prestať – aj keď je to jediné možné riešenie.

Ako sa študent správa, keď sa chce odplatiť
Násilný, brutálny, chmúrny, verbálne alebo fyzicky zraňuje rovesníkov a dospelých.

Ako študent reaguje na upozornenie
Používa ešte násilnejšie útoky, chce sa odplatiť.

Ako sa cíti učiteľ
Zranený, tendencia považovať študenta za zlého, zákerného, protivného.

Pozitívne nasmerovanie a využitie snahy získať pozornosť
Citlivý jedinec, ktorý sa vie identifikovať so slabšími či hendikepovanými.

Možné povzbudzujúce úlohy
Pomocník pre slabších žiakov, ukazuje školu novým žiakom, tútor ťažko znevýhodnených žiakov. Podnecovaný prácou pri naprávaní nespravodlivostí.

Riešenie problémového správania v škole
V zriedkavých prípadoch musia problémoví žiaci kvôli blahu ostatných opustiť triedu alebo školu. Takýto mladý človek je presvedčený, že ho nikto neakceptuje a nemá rád. „Život je zraňujúci, ale aspoň cítim, že mám hodnotu, ak sa za to odplácam." Takýmto deťom je potrebné dodávať odvahu tým, že im dáte najavo, že ich akceptujete. Spočiatku môžu odolávať nášmu úsiliu, dokonca môžu skúšať, či to s ich akceptáciou myslíme vážne. Študent, ktorého cieľom je odplata, zvyčajne v triede, či na škole nemáva priateľa. Učiteľ mu môže pomôcť, ak vysvetlí citlivému študentovi, aby sa mu trochu venoval a zapájal ho do činnosti. Je obzvlášť prospešné, ak učiteľ hovorí s týmto žiakom tak, že rozumie, aké je to byť v jeho koži. Už cítiť porozumenie je povzbudzujúce.

Vypracovala: MG
Zdroje:
ČECHOVÁ, D. a kol.. Integrácia žiakov v podmienkach základných a špeciálnych základných škôl. Príručka na prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
DREIKURS, R., GREY, L.. Logické dôsledky. Praktická príručka ako naučiť deti a dospievajúcu mládež zodpovednému správaniu.
DREIKURS, R., SOLTZ, V. Deti ako výzva.
WALTON, F. X. Ako vychádzať s dospievajúcimi doma a v škole. Príručka pre rodičov, učiteľov, riaditeľov škôl a psychológov.

 

Go to Top