1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Depresia alebo depka - ako ich rozlíšiť?

depresia-depka-aDva pojmy, depresia a depka. Majú veľa spoločného, prejavujú sa na pohľad podobnými príznakmi, ktoré by sme v jednoduchosti mohli zhrnúť ako smutná nálada. Veľmi často sú tieto dve slová používané ako synonymá, dokonca aj v niektorých slovníkoch nájdeme termín depresia vysvetlený aj pomocou slova depka. Napriek tomu, že depresiu a depku často používame ako rovnocenné pojmy, nie je tomu celkom tak. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme bližšie na ich význam. Koniec-koncov, rozlišovaním medzi týmito pojmami a poznaním ich včasných príznakov môžeme raz niekomu veľmi pomôcť.

Depka
Krátkodobý stav smutnej, príp. „zlej" nálady. Môže trvať hodiny až týždne. Dôležitým kritériom je existencia príčiny smutnej nálady – teda vieme, prečo sme smutní (zlý deň v práci, nezhody s partnerom, pochybnosti o svojom životnom smerovaní,...). Túto náladu je možné zlepšiť vhodnými podnetmi (venovanie sa obľúbenej činnosti, vyrazenie si von do mesta, alebo do prírody, rozhovor na iné témy...). Smutná nálada sa potom môže znova vrátiť, ale dôležité je práve to, že existujú spôsoby, ako možno odkloniť náladu pozitívnejším smerom. Ak by sme sa bližšie pozreli na emócie, ktoré môžu byť prítomné pri depke, mohli by sme nájsť spomínaný smútok, ale aj hnev, sklamanie, vinu, závisť či ľútosť. Depka sa zhoršuje k večeru, kedy ustáva denný pracovný ruch a je viac času na premýšľanie.

Keď si to zhrnieme:
- Depka má pomerne krátke trvanie,
- Vieme nájsť jej príčinu a po odstránení dôvodu sa aj celková nálada zlepšuje,
- Smutná nálada je odkloniteľná, k večeru sa môže zhoršovať,
- Depka výraznejšie nenarušuje pracovný výkon a udržiavanie sociálnych kontaktov,
- Súčasťou spektra emócií pri depke môže byť aj hnev, vina či závisť, čo sú aktivizujúce emócie.

Ako môžeme pomôcť:
- Byť oporou pre človeka „v depke", vypočuť ho, nezľahčovať situáciu, ale ani zbytočne nedramatizovať,
- Zapájať ho do rôznych aktivít,
- Ak depka dlhšie neprechádza, zvážiť vyhľadanie poradenského psychológa.

Depresia
Depresia sa môže vyskytovať samostatne, formou depresívnych fáz (tzv. monopolárny priebeh) alebo sa môže striedať s manickými fázami (tzv. bipolárny priebeh), kedy človek vyvíja nadmernú aktivitu, je neprimerane zhovorčivý, sebavedomý. Trvanie depresie, na rozdiel od depky, je dlhšie, a to niekoľko týždňov až mesiacov. Pri vzniku depresie sa v rozhodujúcej miere podieľa genetická dispozícia. Príčina v tomto prípade môže byť zrejmá (napr. popôrodná depresia, depresia po úmrtí blízkeho človeka), ale aj nemusí.
Prvým príznakom depresie je depresívna nálada, ktorá však nie je odkloniteľná (v ľahších prípadoch mierne zlepšenie nálady, ale rýchly návrat k pôvodnej nálade). Ďalším príznakom je útlm myslenia – pri komunikácii sú skôr pasívni, odpovedajú krátko a úsečne a niekedy ubehne pár sekúnd, kým vám odpovedia aj na jednoduchú otázku. Spomalené sú tiež pohyby (tzv. psychomotorický útlm). Najhoršie sa cítia ráno, všetko robia s veľkým úsilím. Depresia v neliečenej forme môže už výrazne narušovať aj pracovný výkon a samozrejme aj osobný život.

Keď si to zhrnieme:
- Depresia má dlhšie trvanie, najhoršie sa cíti ráno,
- Príčina môže byť známa, ale aj nemusí, smutná nálada nie je odkloniteľná,
- Útlm myslenia a psychomotorický útlm,
- Depresia môže narušiť pracovný výkon a vzťahy, v tomto prípade je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc.

Ako môžeme pomôcť:
- Tolerantný a chápajúci prístup, postupné a nenásilné zapájanie do jednoduchých aktivít (napr. domáce práce, skôr stereotypný druh práce),
- Vyhľadať klinického psychológa alebo psychiatra.

Prečítajte si aj Kam s problémami (dospelí).

Vypracovala: MG

 

Go to Top