1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ako zvládnuť trému a predskúškové stavy

trema-aTréma dokáže poriadne potrápiť väčšinu z nás. Či už pred ústnou alebo písomnou skúškou, pri odpovedi na známku, alebo aj pred verejným „prejavom" pred spolužiakmi či kolegami. Každý sa s touto neželanou spoločníčkou však dokáže vysporiadať trochu inak. Pripravili sme preto zopár tipov, ktoré vám pomôžu výrazne zmierniť príznaky trémy.

Čo je to tréma
Tréma je emočný stav, ktorý sa vyznačuje zvýšeným citovým napätím, vzrušivosťou až podráždenosťou, strachom, nedostatkom sebadôvery, obáv zo zlyhania, neúspechu. Typické je tiež neustále zaoberanie sa v myšlienkach na skúšku. Tréma je výraznejšia, keď je skúška dôležitá, náročná, nie je možné vyhnúť sa jej (posledný termín), očakávame to najhoršie (zlyhanie, posmech, zosmiešnenie) alebo máme na seba veľmi vysoké nároky. Prejavy trémy môžu vystupňovať aj niektoré osobnostné črty ako úzkostnosť, citová labilita, hanblivosť a iné.

Príznaky trémy
1. Somatické – sucho v ústach, zrýchlené dýchanie, búšenie srdca, chvenie hlasu, pocit zovretia žalúdka, tremor a napätie vo svaloch, zblednutie alebo sčervenanie, nevoľnosť, potenie.
2. Psychické – úzkosť, neistota, obavy, strach, zhoršená koncentrácia pozornosti.

Ako zvládnuť trému?
- Dýchanie zhlboka (nádych na 3 doby, výdych na 3 doby, opakovať aspoň 10x).
- Mať pri sebe podľa potreby fľašu s čistou vodou alebo mentolový cukrík na osvieženie.
- Rozptýliť sa pred skúšaním rozhovorom na inú tému so spolužiakmi. Výborným spôsobom je odľahčenie situácie humorom.
- Sústrediť sa na obsah odpovede a nie na sprievodné symptómy.
- Pred skúškou si zopakovať hlavné body skúšobnej látky.
- Spracovanie učiva do bodov, základnej kostry, vedieť ku každej otázke „aspoň niečo".
- Neísť na skúšku nepripravený.
- Opakovanie si látky nahlas, prípadne problematickú časť sa pokúsiť vysvetliť spolužiakovi, ktorý dané učivo ovláda.
- Počas skúšky alebo verejného prejavu si nájsť v komisii alebo publiku sympatického človeka, ktorý na nás svojím pohľadom, či súhlasným prikyvovaním pôsobí upokojujúco a povzbudzujúco.
- Spomínať na predošlé úspechy pri iných skúškach, podobne náročných.
- Pokiaľ je to možné „relativizovať" vážnosť situácie, uvedomiť si, že nejde o život.

Prečítajte si aj Aký ste študijný typ?

Zdroj:
Hrabal, Man, Pavelková. Pedagogická psychológia.
Spracovala: MG

 

Go to Top