1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prečo adolescenti potrebujú viac spánku

adolescenti spanok-aNa adolescentov sa môžeme pozerať ako na dospelých, i keď dospelými v skutočnosti nie sú. Výskum mozgu poukazuje na to, prečo je to tak. Štúdie magnetickej rezonancie (MRI) mozgu dokazujú, že v priebehu adolescencie podlieha mozog sérii dynamických zmien. Na jednej strane vedci dlho predpokladali, že kľúčový vývin mozgu je ukončený už v prvých 18tich mesiacoch života. Súčasní vedci pozorujú výrazné zmeny vyskytujúce sa v druhej dekáde života, a to, že určité časti a funkcie mozgu sú zdokonaľované v priebehu adolescencie a až prechodu do dospelosti.

V dôsledku všetkých zmien, ktoré prebiehajú v mozgu, potrebujú adolescenti podstatne viac spánku než dospelí. S nástupom puberty sa melatonín, hormón vyvolávajúci spánok, vylučuje o dve hodiny neskôr v noci a zostáva v mozgu dlhšie do rána, v porovnaní s mozgom dieťaťa. To má za následok, že adolescenti sa cítia unavení až neskôr večer a ráno sa im ťažšie vstáva. Najhlbšia forma spánku, spánok s pomalými vlnami, sa zníži až o 40%.

Primeraná dĺžka spánku je nevyhnutná pre zrenie mozgu. Ideálna je dĺžka spánku 9 hodín. V štúdii stredoškolských študentov, väčšina adolescentov bola deprivovaná spánkom a 20% zaspávalo v škole. Adolescenti, ktorí spia menej než 6 hodín denne sú náchylnejší na prejavenie sa symptómov depresie, ťažšie kontrolujú svoje emócie a častejšie sa nahnevajú alebo sú agresívni.

A ešte jedna zaujímavosť: na rozdiel od malých detí, ktorých mozgová aktivita je určovaná ich rodičmi a prostredím, adolescenti môžu zohrávať aktívnu úlohu v určovaní štruktúry a funkcie vlastného mozgu. Ak sa tínedžer sústredí na matematiku, hudbu či šport, mozog zaradí tieto aktivity vo forme neuronálnych okruhov. Ak však trávi deň napríklad pasívnym pozeraním televízie, preberie mozog zodpovedajúce okruhy pre tieto aktivity. Voľba adolescentov takto určuje kvalitu ich mozgu. Na základe aktivít, ktorým sa venujú, si adolescenti vyberajú mozgové bunky a spojenia, ktoré prežijú až do dospelosti.

Prečítajte si aj Ako sa efektívne učiť.

Zdroj:
CHAMBERLAIN, L. 2009: The Amazing Adolescent Brain: What Every Educator, Youth Serving Professional and Healthcare Provider Needs to Know. In The Amazing Adolescent Brain [online].
Spracovala: MG

 

Go to Top