1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Malý slovník kyberpojmov

ucenie-aModerné technológie prinášajú so sebou kvantum cudzích pojmov, a ak sa práve nevenujeme IT technológiám, väčšina nám ani nie je známa. A pritom sa s nimi dennodenne stretávame. Ponúkame Vám preto stručný slovníček kyberpojmov, ktoré by sme mali ovládať, ak chceme bezpečne používať internet.

Adware: softvér, ktorý sa automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál do počítača.
Bluejacking: využitie bezdrôtovej technológie Bluetooth pre zasielanie rôznych nevyžiadaných správ. Prijímateľ nedokáže identifikovať, od koho správa pochádza.
Bulk mail: email rozoslaný veľkému množstvu adresátov.
ClickJacking: využíva užívateľovo kliknutie na stránku, ktoré je následne zneužité pre iný, podvodný účel.
Čet (chat): spôsob online komunikácie prostredníctvom internetu.
Disinhibičný efekt: pre zdanlivú anonymitu internetu majú ľudia menej zábran, sú menej opatrní, ľahšie prezradia o sebe intímne detaily, robia veci, ktoré by si v reálnom svete nedovolili.
Firewall: softvér alebo hardvér, ktorý blokuje vstup hackerov alebo škodlivého softvéru z internetu do počítača. Umožňuje tiež zastaviť odosielanie škodlivého softvéru z počítača do ďalších počítačov.
Flaming: zverejňovanie urážlivých správ, doslova chrlenie plameňa.
Gaming: hranie elektronických hier na rôznych zariadeniach.
Grooming: postupné vytváranie dôverného, priateľského vzťahu s dieťaťom tak, aby prestalo byť ostražité a pristúpilo na osobné stretnutie. Najčastejším cieľom groomingu je sexuálne zneužitie dieťaťa. Fázy groomingu: 1. Budovanie dôvery a snaha izolovať obeť, 2. Upevňovanie vzťahu a podplácanie, 3. Emocionálna závislosť obete, 4. Osobné stretnutie, 5. Sexuálne obťažovanie, sexuálne zneužitie.
Hacking: nezákonné preniknutie do cudzieho počítača alebo systému.
Happy slapping: násilné alebo sexuálne útoky na obete (aj náhodne vybrané), ktoré sú natáčané na mobilný telefón. Útočníci videá ďalej rozposielajú alebo zverejňujú na internete.
Hate speech: nenávistné prejavy v internetovom prostredí, v ktorých autor útočí na niekoho na základe odlišnosti (národnostnej, rasovej, sexuálnej, ...).
Hoax: falošná a podvodná správa upozorňujúca na neexistujúce nebezpečenstvá alebo sľubujúca rýchle zbohatnutie. Patria sem aj reťazové listy šťastia a falošné prosby o pomoc.
Kybernetické prenasledovanie (cyberstalking): neustále sledovanie niekoho vo virtuálnom prostredí, často spojené s obťažovaním, vyhrážaním, zastrašovaním.
Kyberšikanovanie (cyberbullying): forma šikanovania, pri ktorej sa používa počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím emailu, Skype, ICQ, Facebook, čety, diskusné fóra, blogy, SMS správy, telefonáty. Kyberšikanovanie je: urážanie a nadávanie, obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie, zverejnenie trápnych alebo upravených fotografií a videí, šírenie osobných informácií alebo klebiet, vylúčenie zo skupiny, krádež identity, vytváranie falošných a posmešných profilov, nenávistných skupín, kybernetické prenasledovanie.
Malware: škodlivý program, vírusy, trójske kone, spyware a adware.
MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game): online počítačová hra, v ktorej hráč vystupuje a koná ako fiktívna postava v komplexnom virtuálnom svete. Hra umožňuje súčasné zapojenie tisícov hráčov po celom svete a ich vzájomné interakcie.
Moblog (mobile blog): forma blogu, pri ktorej sa využíva mobilný telefón.
Moderácia: proces zmenšovania extrémov. Moderátor môže na internetovej adrese odstrániť nevhodné príspevky.
Netholizmus: odborný výraz pre závislosť od internetu.
Online gambling: hranie hazardných hier prostredníctvom digitálnych technológií.
Outing: verejné oznámenie niekoho homosexuálnej orientácie bez súhlasu alebo proti vôli tejto osoby.
Peer-to-peer sieť (P2P): program umožňujúci výmenu súborov medzi užívateľmi internetu tak, že každý zdieľa časť svojich dát s ostatnými pripojenými užívateľmi v sieti.
Pharming: obdoba phishingu, sú to manipulatívne postupy, ktoré majú užívateľa prinútiť, aby prezradil svoje osobné údaje.
Phishing (password fishing): činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od užívateľov heslá (napr. k bankovému účtu).
Pop-up: samovoľne vyskakujúce okná s reklamou, sú neželané a invazívne.
Pro-ana / Pro-mia blogy, stránky: stránky propagujúce anorexiu alebo bulímiu ako jeden zo životných štýlov, predstavujú ich v pozitívnom svetle.
Rodičovská kontrola (parental control): možnosti, ktoré dovoľujú rodičom sledovať alebo obmedzovať aktivity dieťaťa na počítači alebo TV.
RPG (role playing games): rolové hry, hráč sa vžíva do postavy vo virtuálnom svete.
SCAM 419 (Nigerijské listy): Druh podvodu, kedy užívateľa osloví neznámy človek, ktorý údajne zdedil, získal alebo spravuje niekoho majetok (často v miliónoch) a potrebuje pomoc pri jeho prevode do krajiny. Je za to prisľúbená vysoká odmena. Obeť podvodu však musí neustále platiť nečakané administratívne poplatky a prevod majetku sa stále oddiaľuje.
Sexting: sexuálne ladená komunikácia vo virtuálnom svete, zahŕňajúca flirtovanie na internete, sexuálne komentáre na čete, posielanie erotických materiálov.
Sexuálne obťažovanie na internete: nechcené a nepríjemné správanie sexuálneho charakteru.
SMS Spoofing: zneužitie internetu pre odosielanie falošných SMS správ.
Spam: hromadne rozosielaná nevyžiadaná správa, často reklamného charakteru.
Spyware: softvér skrývajúci sa v počítači bez vedomia majiteľa. Zbiera informácie o počítači, surfovacích návykoch, heslách, emailových adresách...
Targeting: cielene zameraná internetová reklama podľa charakteristík užívateľa (vek, bydlisko, najčastejšie prezerané stránky).
Trolling: zverejňovanie provokatívnych a poburujúcich komentárov, ktoré nesúvisia s témou, s cieľom upútať pozornosť.

Prečítajte si aj Kam s problémami? (Dospelí)

Zdroje:
Deti v sieti – riziká virtuálneho priestoru a ochrana pred nimi
Kyberšikana a jej prevencia

Spracovala: MG

 

Go to Top