1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Technická univerzita vo Zvolene, Psychológia a Psychologické praktiká

Forma štúdia:
Štúdium trvá dva roky. Je určené pre občanov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku (s potvrdením), resp. invalidných dôchodcov bez rozdielu veku (s potvrdením). Počas jedného semestra sa koná osem sústredení v trvaní po dve 45 minútové hodiny. Uchádzači už od prvého ročníka študujú podľa vybraných študijných odborov - BEZ POVINNÉHO VŠEOBECNÉHO ROČNÍKA. Po ukončení štúdia vydá UTV absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia s uvedením študijného odboru.

Podmienky prijatia:
- vek nad 45 rokov, invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (ak nespĺňate túto podmienku, je potrebné písomne požiadať o výnimku)
- fotokópia maturitného vysvedčenia, resp. diplomu o ukončení vysokej školy ako príloha k prihláške
- prijímacie skúšky sa nekonajú

Samostatný študijný odbor Psychológia.
Zameranie: Všeobecná psychológia, psychológia osobnosti, duševná hygiena
Samostatný študijný odbor Psychologické praktiká.
Zameranie: Pokračovanie psychológie - len pre študentov ktorí absolvovali Psychológia I. a II.

Viac informácií Technická univerzita vo Zvolene, UTV

Go to Top