1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Systemické konštelácie

Výcvik v systemických konšteláciách vychádza z princípov práce Berta Hellingera a jeho nasledovníkov. Využíva skúsenosti z psychoterapeutických prístupov humanisticky orientovaných psychologických smerov. Aplikuje metódu krátkodobej terapeutickej intervencie individuálnou a skupinovou formou. Kreatívne využíva prístupy rozvíjajúce vnímanie signálov jednotlivcov, skupiny, dynamiku poľa, fenomenológiu, archetypálne vzorce a vytvára systemicko – štrukturálny model práce s psychológiou jednotlivca, jeho rodiny, širšej society (práca, vzťahy, sociálne skupiny atď.) ako aj poznávanie psychosomatických súvislostí a snových momentov.
1. Konštelácie sú pohľad na celok. Všetci sme členmi nejakých systémov (rodiny, partnerského vzťahu, pracovného kolektívu, firmy, štátu). V systemických konšteláciách je nutné zaoberať sa celým týmto systémom, čím môžeme pochopiť súvislosti.
2. Konštelácie sú zmenou vnútorného obrazu reality. Každý z nás sa riadi vnútornými obrazmi, ktoré nás buď podporujú alebo brzdia, dávajú silu alebo oslabujú, určujú to, čo vnímame a ako to vnímame. V konšteláciách pracujeme s týmito obrazmi a dávame im priestor pre vývoj a väčšiu harmóniu.
3. Konštelácie sú spojené so životom. Dávajú nám možnosť zažiť pocit spolunáležitosti. Tým sa dostávame k sebe, k svojej podstate.

Termín: február 2013
Trvanie: 3 roky
Miesto konania: Brno
Podmienky prijatia:
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v systemických konšteláciách

Go to Top