1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Integratívna rodinná terapia

Rodinná terapia je skrátený názov pre rodinnú psychoterapiu. Z jej názvu vyplýva, že je zameraná na rodinu, ale umožňuje aj jej širšie využitie. Rodinná terapia je len jedným z možných psychoterapeutických prístupov. Ich repertoár má doplniť, nie nahradiť. Je možná súčasná kombinácia rodinnej terapie s niektorými ďalšími liečebnými prístupmi. Môže napríklad prispieť k liečbe detských aj dospelých pacientov, ktorí svojím chronickým ochorením podvedome reagujú na nejrôznejšie emočné stavy. Je tiež metódou často využívanou pri detských a dospievajúcich klientoch. Často sa odporúča pri boji so psychosomatickými poruchami, poruchami správania a pod. Rodinná terapia nie je jednotný smer, môže sa líšiť podľa použitých prístupov, techník a podľa osobnosti terapeuta.
Konzultácií sa, pokiaľ je to možné, zúčastňuje celá rodina, event. jej časť, ktorá má záujem na riešení, ďalej terapeut alebo terapeutický pár. Spoločná práca je najčastejšie zameraná na analýzu spôsobu komunikácie v rodinnom systéme, rozvoj nových možností komunikácie a na riešenie vzťahových problémov či problémov osobných, ak vyplývajú zo vzťahového kontextu. Cieľom rodinnej terapie je zoznámiť sa s mechanismami opakujúcich sa problémov, pomôcť rodine nájsť cestu zo začarovaného kruhu a aktivovať vlastné úzdravné sily rodiny.

Termín: október 2013
Trvanie: 4-5 rokov
Miesto konania: južné Česko
Podmienky prijatia:
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v integratívnej rodinnej terapii

Go to Top