1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dlhodobé výcviky

výcviky-aV sekcii dlhodobé psychologické výcviky je naším cieľom poskytnúť prehľad psychoterapeutických výcvikov na Slovensku aj v Česku, obzvlášť pre tých študentov a pracujúcich, ktorí uvažujú o výcviku a hľadajú informácie o aktuálnych ponukách a zameraní jednotlivých terapeutických smerov.

Pri každej ponuke výcviku nájdete informácie ako napr. zameranie terapeutického smeru, najbližší termín začiatku výcviku, podmienky zaradenia do výcviku, jeho trvanie, ako aj miesto, kde je výcvik realizovaný. Veríme, že Vám takýto prehľad pomôže zorientovať sa na poli psychoterapeutických smerov.

Na čo pamätať pri výbere výcviku:

- Dôležité je vybrať si psychoterapeutický smer, ktorý Vám je blízky svojím zameraním, filozofiou.
- Zvážte, ktorý psychoterapeutický smer by ste mohli čo najlepšie využiť vo svojej praxi.
- Overte si, či je výcvik akreditovaný.
- Zistite si, aké sú podmienky pre prijatie do výcviku (pre prijatie do niektorých výcvikov je nutné vzdelanie v určitých odboroch, špecializácia, prax v odbore, možnosť terapeutickej práce).
- Zistite si, aké sú podmienky úspešného absolvovania výcviku.
- Pravidelne sledujte webstránku s informáciami o danom výcviku – uzávierka prihlášok býva spravidla niekoľko mesiacov pred začatím výcviku, pričom k prihláške je často potrebné pripojiť neformálny životopis na niekoľko strán, či motivačný list, a je dobré nechať si na prípravu týchto náležitostí dostatok času.

Chýba tu nejaký dlhodobý psychologický výcvik? Dajte nám o tom prosím vedieť.

Transformačná systemická terapia podľa Satirovej (TSTS)

Výcvik akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR je určený pre profesionálov v zdravotníctve, poradenstve a pomáhajúcich profesiách. Model psychoterapie podľa Virginie Satirovej sa zaraďuje...

Čítať ďalej...

Psychoanalytická psychoterapia

Psychoanalytická psychoterapia je odvodená od psychoanalýzy ako základnej teórie a metódy liečby. Medzi základné predpoklady tohto prístupu patrí presvedčenie, že duševné stavy v zdraví, ako aj pri psychických poruchách, majú svoj ...

Čítať ďalej...

Dynamická psychoterapia

Dynamická psychoterapia predstavuje terapeutický prístup vychádzajúci z psychoanalýzy, od ktorej preberá koncept nevedomia, intrapsychických konfliktov a význam individuálních zážitkov z detstva. Predmetom terapie je preto skúmanie ...

Čítať ďalej...

Daseinanalýza

Daseinsanalytická psychoterapia čerpá z odkazu fenomenologickej filozofie Edmunda Husserla a z existenciálnej analýzy Martina Heideggera. Nemecký psychiater Ludwig Binswanger našiel v Husserlovej a Heideggerovej fenomenológii vodítko k ...

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

www.martinus.sk

PsychoWeb.sk na Facebooku

Go to Top