1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Uplatnenie psychológa

uplatnenie-aPsychológia je veda rozmanitá. Našťastie nielen svojím obsahom a zameraním, ale aj možnosťami uplatnenia. Ak ste študent uvažujúci nad tým, akým smerom sa ďalej po škole uberať, alebo absolvent psychológie, ktorý sa hľadá vo svojom povolaní, alebo ak Vás len zaujíma, kde všade sa môžete stretnúť so psychológom, ste tu správne.

Nájdete tu množstvo špecializácií a pozícií, kde má psychológ svoje uplatnenie. Ku každej oblasti pôsobenia je uvedená stručná charakteristika danej pozície a postupne budú pribúdať aj krátke popisy pracovnej náplne od psychológov, ktorí majú skúsenosti s prácou v danom zariadení či odbore. Ak si to daná pozícia vyžaduje, uvádzame aj potrebné kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie danej psychologickej práce.

Chýba tu Vaša pracovná pozícia psychológa? Dajte nám o tom prosím vedieť, radi ju sem zaradíme.

Psychoterapeut

Práca s jednotlivcami, pármi, rodinami a skupinami so zámerom pomôcť im prekonať rôznorodé psychologické a emocionálne ťažkosti. Používa psychologické postupy na spoznanie klientových myšlienkových procesov, pocitov a správania, porozumenie vnútorných konfliktov, nachádzanie nových spôsobov zvládania záťažových situácií.

Čítať ďalej...

Poradenský psychológ na Referáte poradensko-psychologických sužieb

Individuálne a párové poradenstvo v oblasti osobných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov. Individuálne a párové poradenstvo manželom/rodičom v procese rozvodu. Individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode rodičov.

Čítať ďalej...

Policajný psychológ

Spracováva v súlade so štátnou vzdelávacou politikou dlhodobé zámery a zásady rozvoja odborného vzdelávania a prípravy policajtov. Zabezpečuje úlohy ministerstva v oblasti výkonu štátnej správy na úseku odborného vzdelávania a prípravy policajtov.

Čítať ďalej...

Psychológ v krízovom centre

Poskytovanie psychologických služieb klientom v krízovom stredisku a v útulku. Poskytovanie krízovej intervencie, poradenstva, diagnostiky pre potreby krízového strediska. Vypracovávanie interných psychologických správ a vedenie kompletnej psychologickej dokumentácie klientov.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

www.martinus.sk

PsychoWeb.sk na Facebooku

Go to Top