1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Psychologie

Profil absolventa:
Štúdium psychológie ponúka orientáciu v koncepciách a prístupoch súčasnej psychológie a jej disciplín. Súčasťou štúdia sú programy a cvičenia zamerané na rozvoj osobnosti, komunikačných schopností, na sebareflexiu a na odbornú pomoc ľuďom v núdzi. Absolventi sa uplatnia napr. v štátnej a súkromnej sfére, sociálnej starostlivosti, štátnej správe, charitatívnych organizáciách, nadáciách, personalistike, reklame, public relations, ai.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Všeobecné študijné predpoklady
- Test zo Základov spoločenských vied

Plánovaný počet prijatých študentov: 140

Viac informácií o Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Psychologie

Go to Top