1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíne, Psychologie

Profil absolventa:
Absolvent študijného odboru Personálny a interkultúrny management sa môže zamestnať ako:
- personalista alebo odborník na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v personálnych útvaroch všetkých typov spoločností a v poradenských a vzdelávacích organizáciách;
- manažér ľudských zdrojov – HR manažér (po získaní praxe);
- koordinátor, ev. projektový manažér vzdelávacích a pomáhajúcich projektov pre zamestnancov a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, napr. (ženy na materskej dovolenke, príslušníkov iných národností a etník);
- odborný pracovník pre uvedené oblasti vo verejnej a štátnej správe;
- špecialista na obchodné a ďalšie formy spolupráce s jednotlivcami a tímami a z iných krajín a kultúr;
- odborník v práci s ľuďmi, podnikateľ;
- odborník a poradca v sociálnych službách a pomáhajúcich profesiách.

Forma štúdia: denná / externá

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / špecializačné

Prijímacie skúšky:
- test všeobecných znalostí z oblasti spoločenských vied v rozsahu stredoškolských osnov,
- pohovor o súvisiacej literatúre, ktorú uchádzač prečítal,
- skúška v porozumení textu v anglickom alebo nemeckom jazyku,
- zohľadňujú sa aj výsledky Maturitných skúšok.

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíne, Psychologie

Go to Top