1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

University of New York in Prague, Psychology

Profil absolventa:
Cieľom psychológie v bakalárskom študijnom programe je poskytnúť študentom solídne základy v oblasti vedy, ako aj praktické skúsenosti vo všetkých hlavných oblastiach psychológie. Psychológia je veľmi široké pole disciplín a program musí pripraviť študentov pre rôzne potenciálne profesijné dráhy. Tento titul je udeľovaný od Empire State College, State University of New York. Študenti, ktorí by chceli získať druhý stupeň, môžu tiež vykonať štátne skúšky na konci štúdia a obdržia druhej diplom UNYP akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Jazyk výučby: anglický

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Anglický jazyk (certifikát),
- Motivačný rozhovor,
- Odporúčací list - od profesorov alebo dohľadu, ktorý môže riešiť kandidáta schopnosti a motiváciu pre zápis do tohto programu

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o University of New York in Prague, Psychology

Go to Top