1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Praze, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Profil absolventa:
Program Sociálna politika a sociálna práce, odbor Sociálna práca so zameraním na komunikáciu a aplikovanú psychoterapiu pripravuje sociálnych pracovníkov, ktorých špecializáciou je komunikácia a aplikácia psychoterapeutického prístupu v sociálnej oblasti. Študentom sa okrem výučby v kľúčových disciplínach (sociálna práca, sociálna politika a prax) dostáva širšej výučby psychológie, filozofie, aplikovanej psychoterapie, komunikácia, kultúrna antropológia a starostlivosť o dušu.
Študenti absolvujú základný stupeň psychoterapeutického výcviku. Štúdium je organizované tak, aby poslucháči získali vedomosti nielen obvyklým spôsobom, ale tiež reálnou skúsenosťou v praxi. Študenti tvoria študijnú komunitu, v ktorej sa učia sebapoznaniu, schopnosti sociálnej orientácie aj citu pre druhých ľudí.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské

Prijímacie skúšky:
1. časť je písomná a obsahuje:
- test všeobecných študijných predpokladov,
- vedomostný test (základy spoločenských vied),
- osobnostný dotazník.
2. časť je ústna a je zameraná na:
- orientáciu v prečítanej literatúre,
- riešenie modelového sociálneho problému alebo situácie,
- posúdenie motivácie k štúdiu a k výkonu budúceho povolania.
3. časť - talentová skúška - pohovor, v ktorom sa posudzujú osobnostné predpoklady uchádzača.

Plánovaný počet prijatých študentov: 30

Viac informácií o Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Go to Top