1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie

Profil absolventa:
Štúdium 1. stupňa študijného odboru psychológie (Bc.) je zamerané na prípravu bakalára psychológa, ktorý môže pracovať v pozícii asistenta psychológa (absolventa magisterského štúdia) zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, edukačnej, forenznej a iných.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske

Prijímacie skúšky:
- Psychológia a biológia v rozsahu stredoškolského učiva

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie

Go to Top