1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Profil absolventa:
Hlavná oblasť uplatnenia absolventa v bakalárskom stupni je v pozícii asistenta absolventa magisterského štúdia psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v rôznych oblastiach života. Taktiež nachádza obdobné uplatnenie v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách technického, hospodárskeho, ekonomického, inžinierskeho a obchodného zamerania, ako i vo sférach nevýrobného charakteru (veda a výskum, zdravotníctvo, kultúra, školstvo, sociálna práca a i.). Vo vymedzených oblastiach môže pracovať samostatne, v ostatných pracuje ako organická súčasť pracovného tímu.

Forma štúdia: denná / externá

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- biológia, všeobecný prehľad (NOS), psychológia
- výkonové a osobnostné psychologické testy
- hodnotenie stredoškolského štúdia

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Go to Top