1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Športový psychológ

Náplň práce:
- Psychologickými prostriedkami zvyšovanie motivácie a športového výkonu športovcov.
- Poskytovanie poradenských služieb jednotlivcom, tímom a realizácia výskumu.
- Využívanie svojich vedomostí a zručností na zvýšenie duševnej pohody športovcov, ako aj zvyšovanie výkonu zranených športovcov, ktorí pracujú na navrátení sa do súťažných kôl.
- Poskytovanie krízového poradenstva pri problémoch ako zhoršená koncentrácia, nezvládnuteľné emócie, nadmerné napätie, psychosomatické ťažkosti, pokles motivácie či zhoršenie vzťahov a komunikácie.
- Mentálny tréning športovcov, ktorý zahŕňa: relaxácie, ideomotorický tréning, koncentračný tréning, techniky sugescie a autosugecie a i.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top