1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pracovný psychológ

Náplň práce:
- Poskytovanie psychologického poradenstva jednotlivcom a/alebo skupinám v pracovnom tíme.
- Zisťovanie problémov jednotlivcov alebo v tíme pomocou testových batérií.
- Analyzovanie problémov a vzťahov na pracovisku.
- Podieľanie sa na tvorbe pracovných skupín a kolektívov.
- Navrhovanie opatrení zameraných na zlepšenie pracovnej klímy.
- Zisťovanie poznatkov o zamestnancoch pomocou špeciálnych testov a dotazníkov.
- Poskytovanie poradenstva pre zamestnancov.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top