1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychoterapeut

Náplň práce:
- Práca s jednotlivcami, pármi, rodinami a skupinami so zámerom pomôcť im prekonať rôznorodé psychologické a emocionálne ťažkosti.
- Používa psychologické postupy na spoznanie klientových myšlienkových procesov, pocitov a správania, porozumenie vnútorných konfliktov, nachádzanie nových spôsobov zvládania záťažových situácií.
- Používanie rôznorodých prístupov podľa teoretických modelov svojho terapeutického zamerania.
- Uskutočnenie série individuálnych sedení s klientom pre vybudovanie dôvery a preskúmanie klientových ťsžkostí.
- Dodávanie odvahy klientovi, aby hovoril a preskúmaval svoje pocity a správanie.
- Realizácia skupinových sedení s ľuďmi, ktorí podstupujú terapiu v klinických podmienkach.
- Udržiavanie si prehľadu o súčasných teóriách a výskume.
- Udržiavanie kontaktov v rámci profesionálnej komunity.
- Zhodnocovanie výsledkov terapie a písanie správ.
- Katamnestické sledovanie klientov po určitom čase od uplynutia terapie.
- Podstúpenie supervízie (so zámerom zvyšovať svoje profesionálne zručnosti a konzultovať prípadné ťažkosti, ktoré vyvstali v rámci terapie) s iným dostatočne kvalifikovaným odborníkom.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia
- Ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik a zapísanie v zozname psychoterapeutov

Go to Top