1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Personalista

Náplň práce:
- Stanovovanie kvalifikačných predpokladov na vykonávanie pracovných pozícií.
- Zodpovedanie za obsahovú stránku personálnej inzercie a jej propagácia v masmédiách.
- Vedenie osobných pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie.
- Pripravovanie obsahovej stránky pracovných zmlúv.
- Zabezpečovanie pracovnoprávnych úkonov spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru.
- Pripravovanie podkladov pre spracovávanie miezd.
- Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci organizácie.
- Formulovanie, spravovanie a optimalizovanie systému motivácie a benefitov.
- Zodpovedanie za archivovanie a dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top