1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra dopravnej psychológie

Vstupné podmienky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
- ukončená špecializácia v odbore klinická psychológia, resp. poradenská psychológia, resp. pracovná a organizačná psychológia
- zaradenie do certifikačnej prípravy
- zaslanie žiadosti o zaradenie do certifikačnej prípravy
- prílohy: kópia diplomu zo špecializácie, index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov

Viac informácií: Špecializácia v dopravnej psychológii

Go to Top