1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra poradenskej psychológie

Vstupné podmienky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
- osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve
- zaradenie do špecializačného štúdia
- zaslanie žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia
- prílohoy: kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, kópia pracovnej zmluvy, index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít

Dĺžka špecializačného štúdia je 3 roky.

Viac informácií Špecializácia v poradenskej psychológii

Go to Top