1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ďalšie vzdelávanie

dalšie vsdelávanie-aNutnosť ďalšieho vzdelávania aj po ukončení vysokoškolského štúdia už dnes nie je žiadnou raritou. Výnimkou v tomto nie je ani povolanie psychológa a jeho jednotlivé odvetvia. V tejto sekcii preto ponúkame prehľad možností špecializačného štúdia na Slovensku, ktoré sú predpokladom pre zamestnanie sa v danom odbore. Nájdete tu tiež informácie o dĺžke štúdia či predpokladoch prijatia a absolvovania špecializácie.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Špecializácia v klinickej psychológii

- absolvovanie magisterského stupňa VŠ v odbore jednoodborová psychológia
- osvedčenie o príprave pre výkon práce v zdravotníctve (v kompetencii Slovenskej zdravotníckej univerzity - SZU) ...

Čítať ďalej...

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra pracovnej a organizačnej psychológie

- VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
- osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve

Čítať ďalej...

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra poradenskej psychológie

- VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
- osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve ...

Čítať ďalej...

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Špecializácia v školskej psychológii

- cieľovou skupinou sú absolventi jednoodborovej psychológie a psychológie v kombinácii s iným predmetom ...

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

www.martinus.sk

PsychoWeb.sk na Facebooku

Go to Top