1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychológ v detskom domove

Náplň práce:
- Vykonávanie vstupnuej a priebežnuej psychodiagnostiky detí umiestnených v profesionálnych rodinách.
- Podávanie profesionálnemu rodičovi podrobné informácie o dieťati a jeho aktuálnej úrovni psychomotorického vývinu, psychickom stave, prejavoch, zvláštnostiach v správaní a pod.
- Príprava dieťaťa a rodiny profesionálneho rodiča na príchod dieťaťa do rodiny.
- Sledovanie adaptácie dieťaťa v profesionálnej rodine po umiestnení – vykonávanie návštevy v rodinnom prostredí.
- Poskytovanie profesionálnemu rodičovi psychologické poradenstvo a konzultácie.
- Vypracovávanie podkladov pri individuálne plány rozvoja osobnosti dieťaťa.
- Riešenie podľa potreby aktuálnych problémov v profesionálnej rodine.
- Príprava dieťaťa na báhradnú rodičovské starostlivosť.
- Zúčastňovanie a sledovanie priebehu interakcií dieťaťa so žiadateľmi o náhradnú rodičovskú starostlivosť.
- Udržiavanie kontaktu s ošetrujúcim psychiatrom, školským zariadením, CPPPaP, ŠPP a pod.
- Zúčastňovanie sa na výbere profesionálnych rodičov spolu s ďalšími členmi odborného tímu detského domova.
- Riadenie sa štandardami práce s profesionálnymi rodičmi.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top